fbpx

Jeļena Ļubenko

Izglītība

Geštaltterapeita sertifikāts (Rīgas Geštalta Institūts, 2015.)

Doktora grāds klīniskajā psiholoģijā (Latvijas Universitāte, 2011.)

Maģistra grāds klīniskajā psiholoģijā ar izcilību (Latvijas Universitāte, 2007.)

Darba pieredze

Kopš uzsāku studijas maģistrantūrā 2005.gadā strādāju par psihologu. Savu profesionālo darbību esmu sākusi izglītības psiholoģijas jomā. Strādājot par psihologu sākumskolā «Blāzmiņa» un pēc tam 255. pirmsskolas izglītības iestādē attīstīju kompetences veikt psiholoģisko izpēti, sniegt psiholoģiskās konsultācijas bērniem, vecākiem un pedagogiem, kā arī izstrādāt un vadīt izglītojošus seminārus par dažādām aktuālām ar bērnu attīstību un psiholoģiju saistītām tēmām.

Vairāku gadu garumā vadīju apmācības un atbalsta grupas vecākiem «Bērna emocionālā audzināšana».

Nākamais profesionālās izaugsmes posms ir saistīts ar klīniskā psihologa darbu Nacionālo Bruņoto spēku Psihodiagnostikas daļā. Pamata darba pienākumi iekļāva psiholoģisko novērtēšanu un psiholoģiskās palīdzības sniegšanu karavīriem un viņu tuviniekiem, kā arī apmācības semināru vadīšanu par stresa pārvarēšanu, komandas veidošanu un konfliktu risinašanu.

Izpratni par cilvēka psihes funkcionēšanu un izmaiņu procesu esmu padziļinājusi studējot psihoterapiju Rīgas Geštalta Institūtā, kā arī Latvijas Universitātes psiholoģijas doktorantūrā.

2013.gadā esmu reģistrējusi Psihologa privātpraksi.

Šobrīd savā profesionālajā darbībā apvienoju darbu ar klientiem provātpraksē un akadēmisku darbu Rīgas Stradiņa universitātes Veselības psiholoģijas un pedagoģijas katedrā.

Piedāvāju psiholoģisko atbalstu un palīdzību klientiem, kuri vēlas labāk saprast sevi, pārvarēt emocionālas grūtības vai krīzes, risināt attiecību problēmas, veselīgas uzvedības un ēšanas uzvedības problēmas. Konsultēju bērnu audzināšanas jautājumos.

Dalība profesionālajās asociācijās

Latvijas Veselības psiholoģijas asociācija

Klīnisko psihologu asociācija

Latvijas Testu komisija

Share